Typical language acquisition and interaction

2015−

 • Łuniewska, M., Haman, E., Armon-Lotem, S., Etenkowski, B., Anñelković, D., Blom, E., Boerma, T., Chiat, S., Engle-Abreu, P., Gagarina, N., Gavarró Algueró, A., Håkansson, G., Hickey, T., Jensen de López, K., Marinis, T., Popović, M., Southwood, F., Thordardottir, E., Blažienė, A., Cantú Sánchez, M., Dabašinskienė, I., Ege, P., Ehret, I-A., Fritshe, N-A., Gatt, D., Janssen, B., Kambanaros, M., Kapalková, S.,  Kronqvist, B., Kunnari, S., Levorato, C., Nenonen, O., Nic Fhlannchadha, S., O’Toole, C., Polišenská, K., Pomiechowska, B., Ringblom, N., Rinker, T., Roch, M., Savić, M., Slančová, D., Tsimpli, I., & Ünal-Logacev, Ö. (2015). Ratings of age of acquisition of 299 words across 25 languages. Is there a cross-linguistic order of words? Behavior Research Methods. DOI 10.3758/s13428

2010−2014

 • Heikkinen, E. & Kunnari, S. (2012). CP-vammaisten lasten dysartria. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 215–225). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kielinen, M. & Yliherva, A. (2010). Social interaction and verbal communication in children. Kirjassa Kronqvist, E-L.. & Hyvönen, P. (Eds.) Insights and Outlouds: Childhood Research in the North (pp. 63–74). Oulu: Oulu University Press.
 • Kunnari, S. & Paavola, L. (2012).Vuorovaikutus äänteellisen kehityksen perustana. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 57–62). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T. & Saaristo-Helin, K. (2011). Äänteellisen kehityksen arviointi 2–6-vuotiailla lapsilla: fonologiatestin normitutkimuksen tuloksia. In S. Stolt, M. Lehtihalmes, LM. Heikkola & S. Kunnari (Eds.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen (s. 55–63). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 43.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Esileksikaalinen kausi. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 69–70). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Esileksikaalisen kauden konsonantit. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 81–82). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012).Jokellus. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 73–75). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Jokelluksen yhteys myöhempään puheen ja kielen kehitykseen. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 76). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Konsonanttien kehitys ensisanoista kohti kielenmukaista järjestelmää. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 96–102). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Varhainen sanaston kehitys. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 83–89). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2010). Varhainen äänteellinen kehitys suomen kielessä. In P. Korpilahti, O. Aaltonen,  &  M. Laine (Eds.), Kieli ja aivot [Language and Brain] (pp. 195–203). Turun yliopisto: Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Äänteellisen kehityksen peruskäsitteet. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 17–25). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Äänteellinen kehitys ja sen kaudet. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 65–67). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Ääntely ennen jokellusta. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 70–72). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kunnari, S. & Välimaa, T. (2011). Lasten ymmärtävän sanaston arviointi kuvasanavarastotestillä. In S. Stolt, M. Lehtihalmes, LM. Heikkola & S. Kunnari (Eds.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen (s. 108–117). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 43.
 • Laalo, K.  & Kunnari, S. (2012). Hoivakieli. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 106–118). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Liukkonen, H. & Kunnari, S. (2012). Ääntelyn kehittyneisyys 8 kuukauden iässä ja sen yhteys varhaisen tuottavan sanaston kokoon [Complexity of vocal production at the age of 8 months and its relationship to the size of early productive vocabulary]. Puhe ja kieli, 32, 3–15.
 • Mäkinen, L., Loukusa, S., Nieminen, L., Leinonen, E. & Kunnari, S. (2014). The development of narrative productivity, syntactic complexity, event content, and referential cohesion in four to eight-year-old Finnish children. First Language, 34, 24–42.
 • Nakai, S. & Kunnari, S. (2014). On the perceived quantity of young children’s speech segments. In L. Costamagna & C. Celata (Eds), Consonant gemination in first and second language acquisition (pp. 119-144). Pisa: Pacini Editore.
 • Nakai, S., Turk, A., Suomi, K., Granlund, S., Ylitalo, R. & Kunnari, S. (2012). Quantity constraints on the temporal implementation of phrasal prosody in Northern Finnish. Journal of Phonetics, 40, 796–807.
 • Saaristo-Helin, K., Kunnari, S., & Savinainen-Makkonen, T. (2011). Phonological development in children learning Finnish: A review. First language, 31, 342–363.
 • Salmi, R., Kaario, J., Kunnari, S., Salo, R. & Välimaa, T. (2010). Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden sanaston ja kuullun ja luetun ymmärtämisen kehitys [The development of lexicon and listening and reading comprehension in children with an immigrant background]. In S. Stolt, M. Lehtihalmes, S. Tarvainen & K. Launonen (Eds.),  Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet [Finnish multilingualism and its’ challenges]. Puheen ja kielen tutkimuksen julkaisuja 42 [pp. 61–69]. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.
 • Savinainen-Makkonen, T.  & Kunnari, S. (2012). Diagnosoinnin haasteita. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 169–172). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Savinainen-Makkonen, T.  & Kunnari, S. (2012). Ensisanojen rakenteet. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 102–106). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Savinainen-Makkonen, T.  & Kunnari, S. (2012). Fonologisen järjestelmän ongelmat. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 189–196). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Savinainen-Makkonen, T.  & Kunnari, S. (2012). Fonologisen viimeistelyn kausi. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 127–128). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Savinainen-Makkonen, T.  & Kunnari, S. (2012). Kehityksellinen verbaalinen dyspraksia. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 198–214). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Savinainen-Makkonen, T.  & Kunnari, S. (2012). Systemaattisen fonologisen kehityksen kauden rajoitukset ja niitä palvelevat fonologiset prosessit. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 121–127). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Savinainen-Makkonen, T.  & Kunnari, S. (2012). Äännevirheet ja niiden kuntoutus. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 173–187). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Savinainen-Makkonen, T.  & Kunnari, S. (2012). Äänteellinen kuntoutus ja sen tarpeellisuus. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 291–299). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Savinainen-Makkonen, T.  & Kunnari, S. (2012). Äänteellisten taitojen arviointi. Teoksessa S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds.), Pienten sanat. Lasten äänteellinen kehitys (s. 143–152). Jyväskylä: PS-kustannus.

2005−2009

 • Arola, L., Paavola, L., & Körkkö, P. (2009). Äidin sensitiivisyys ja hoivapuheen perustaajuuden vaihtelu – yhteydet lapsen varhaisen kielen ja puheen kehitykseen [Maternal sensitivity and the fundamental frequency variability of child-directed speech – relations to child early linguistic development]. Puhe ja kieli, 29, 145–162.
 • DePaolis, R., Vihman, M. M. & Kunnari, S. (2008). The initial state of prosodic acquisition. Journal of Phonetics, 36, 406–422.
 • Huttunen, K., Paavola, L., & Suvanto, A. (2008). Tests and assessment methods currently used and new ones desired by Finnish speech and language therapists. In A. Klippi & K. Launonen (Eds.), Research in Logopedics. Speech and Language Therapy in Finland (pp. 19–32). Clevedon, UK: Multilingual Matters.
 • Kulju, P. & Savinainen-Makkonen, T. (2008). Normal and disordered phonological acquisition in Finnish. Teoksessa A. Klippi & K. Launonen (toim.), Research in Logopedics: Speech and Language Therapy in Finland, 35–62. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2007). Finnish speech acquisition. In S. McLeod (Ed), The International Guide to Speech Acquisition. Thomson Delmar Learning, 351–363.
 • Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T. & Paavola, L. (2006). Kaksivuotiaiden suomalaislasten konsonantti-inventaarit [Consonant inventories of 2-year-old Finnish-speaking children]. Puhe ja kieli, 26, 71–79.
 • Loukusa, S. (2007). 3–9-vuotiaiden lasten suoriutuminen Bostonin nimentätestistä [Performance of 3- to 9-year old children in the Boston Naming Test]. Puhe ja kieli, 4, 141–147.
 • Mäkinen, L. & Kunnari, S. (2009). Lasten kerrontataitojen arvioiminen [Assessment of children’s narrative skills]. Puhe ja kieli, 29, 103–120.
 • Paavola, L. (2005). Esisanalliset intentiot [Preverbal intentions]. In A.-M. Korpijaakko-Huuhka, H. Heimo, & S. Pekkala (Eds.), Kielen ja kognition suhde [The relationship between language and cognition] (pp. 18–24). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 37.
 • Paavola, L. (2008). Äidin sensitiivisyys ja hoivapuheen piirteet [Maternal sensitivity and the characteristics of child-directed speech]. In K. Launonen, A.-M. Korpijaakko-Huuhka, & M. Lehtihalmes (Eds.), Varhainen vuorovaikutus ja sen tutkiminen [Early interaction and its assessment] (pp. 45–54). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 40.
 • Paavola, L., Kemppinen, K., Kumpulainen, K., Moilanen, I., & Ebeling, H. (2006). Maternal sensitivity, infant co-operation and early linguistic development: Some predictive relations. European Journal of Developmental Psychology, 3, 13–30.
 • Paavola, L., Kemppinen, K., & Kunnari, S. (2009). Maternal sensitivity and the characteristics of child-directed speech. In M. Russo & A. De Luca (Eds.), Psychology of Family Relationships (pp. 61–78). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
 • Paavola, L., Kemppinen, K., Kunnari, S., Kumpulainen, K., Moilanen, I. & Ebeling, H. (2006). Characteristics of mother-infant communicative interaction: relations to the ratings of maternal sensitivity and infant co-operation. Journal of Early Childhood Research, 4, 203–222.
 • Paavola, L., Kunnari, S., & Moilanen, I. (2005). Maternal responsiveness and interactional symmetry between mothers and 10-month-old infants: Implications for the development of early communicative and linguistic skills. Child: Care, Health & Development, 31, 727–735.
 • Paavola, L., Kunnari, S., Moilanen, I., & Lehtihalmes, M. (2005). The functions of maternal verbal responses to prelinguistic infants as predictors of early communicative and linguistic development. First Language, 25, 173–195.
 • Saaristo-Helin, K. (2009). Measuring phonological development: a follow-up study of five children acquiring Finnish. Language and Speech, 52, 55–79.
 • Saaristo-Helin, K. & Savinainen-Makkonen, T. (2008). Lasten äänteellinen kehitys: tutkimusmetodologiaa [Methodological issues in the study of phonological development]. Puhe ja kieli, 28, 167185.
 • Saaristo-Helin, K., Savinainen-Makkonen, T., & Kunnari, S. (2006) The Phonological Mean Length of Utterance: methodological challenges from a cross-linguistic perspective. Journal of Child Language, 33, 179–190.
 • Savinainen-Makkonen, T., Kaikkonen, H., Saaristo-Helin, K., & Kovasiipi-Nieminen, P. (2009). 2½-vuotiaiden konsonanttiyhtymät [Medial consonant clusters in 2½-year-old children]. Puhe ja kieli, 29, 165–181.
 • Savinainen-Makkonen, T.  & Kunnari, S. (2009). Puheen, kielen ja kommunikaation kehitys lapsuudessa. In O. Aaltonen, R. Aulanko, A. Iivonen, A. Klippi & M. Vainio (toim.), Puhuva ihminen – Puhetieteiden perusteet (pp. 114–121). Helsinki: Otava.
 • Savinainen-Makkonen, T. & Salovaara, P. (2008). Kaukoassimilaatiot iässä 1;6–2;6 – neljän suomalaislapsen seurantatutkimus [Long-distance assimilation at age 1;6–2;6. Longitudinal study of four Finnish children]. Puhe ja kieli, 28 (1), 1–16.
 • Vihman, M. M. & Kunnari, S. (2006). The sources of phonological learning: A cross-linguistic perspective. Recherches Linguistiques de Vincennes, 35, 133–164.

2000−2004

 • Kunnari, S. (2002). Word length in syllables: evidence from early word production in Finnish. First Language, 22, 119–135.
 • Kunnari, S. (2003). Consonant inventories: a longitudinal study of Finnish-speaking children. Journal of Multilingual Communication Disorders, 1, 124–131.
 • Kunnari, S. (2003). Suomea omaksuvien lasten ensisanojen konsonantit [Early consonant inventories in children acquiring Finnish]. Puhe ja kieli, 23 (4), 197–205.
 • Kunnari, S., Nakai, S. & Vihman, M. (2001). Cross-linguistic evidence for acquisition of geminates. Psychology of Language and Communication, 5, 13–24.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004a). Näkökulmia äänteelliseen kehitykseen [Different viewpoints on phonological development]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 54–56). Helsinki: WSOY.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004b). Jokeltelua edeltävä ääntely [Early vocalization]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 58–59). Helsinki: WSOY.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004c). Jokeltelu [Babbling]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 60–61). Helsinki: WSOY.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004d). Jokeltelun yhteys puheen kehitykseen [The relatioship between babbling and speech development]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 61–62). Helsinki: WSOY.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004e). Varhaisen ääntelyn ja jokeltelun konsonantit [Consonant production in early vocalization]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 66–67). Helsinki: WSOY.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004f). Sanaston kehitys [Lexical development]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 68–74). Helsinki: WSOY.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2004g). Konsonanttien kehitys ensisanoista kielenmukaiseen järjestelmään [The development of consonants from early words towards the sound system of Finnish]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 78–83). Helsinki: WSOY.
 • Laalo, K. & Kunnari, S. (2004). Hoivakieli [Child-directed speech]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty: lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 88–98). Helsinki: WSOY.
 • Nakai, S., Kunnari, S. & Vihman, M. M. (2002). Perception of speech rate and phonological length. In S. Hawkins & N. Nguyen (Eds), Temporal Integration in the Perception of Speech (47). Cambridge: CUP.
 • Paavola, L. (2001). CARE-Index – menetelmä alle 2-vuotiaan lapsen ja hoitajan vuorovaikutuksen arvioimiseen [CARE-Index – A method to assess interaction between a child under 2 years of age and a caretaker]. In K. Launonen & M. Lehtihalmes (Eds.), Lapsen kielen käytön kehitys ja sen ongelmat – pragmaattinen näkökulma [Development of language use and its problems – A pragmatic point of view] (pp. 90–95). Suomen logopedis-foniatrinen yhdistys ry:n julkaisuja 33.
 • Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004a). Vuorovaikutus äänteellisen kehityksen edellytyksenä [Early interaction as prerequisite of phonological development. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 48–52). Helsinki: WSOY.
 • Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004b). Ensisanojen rakenteet [Syllable structure in early words]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 84–87). Helsinki: WSOY.
 • Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004c). Systemaattisen kauden rajoitukset ja fonologiset prosessit [Constraints and phonological processes]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 99–109). Helsinki: WSOY.
 • Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004d). Fonologisen viimeistelyn kausi [Finishing the phonological system]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (p. 110). Helsinki: WSOY.
 • Savinainen-Makkonen, T. & Kunnari, S. (2004e). Fonologisten taitojen kliininen arviointi [Clinical assessment of child phonology]. In S. Kunnari & T. Savinainen-Makkonen (Eds), Mistä on pienten sanat tehty. Lasten äänteellinen kehitys [Where are the children’s words made up] (pp. 125–133). Helsinki: WSOY.

1995−1999

 • DePaolis, R. A., Vihman, M. M., Nakai, S., Evans, L. & Kunnari, S. (1999). Physiological constraints on prosody at the onset of word use? In J. J. Ohala, Y. Hasegawa, M. Ohala, D. Granville & A. Bailey (Eds), Proceedings of The XIVth International Congress of Phonetic Sciences. Berkeley: University of California, 1189–1191.
 • Kunnari, S. (1998). Varhaisten sanojen määrällinen kehitys [Quantitative development of early vocabulary]. In M. Karjalainen (Ed), Kielen ituja: ajankohtaista lapsenkielen tutkimuksesta. Oulun yliopisto, Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 10, 85–98.
 • Vihman, M. M., DePaolis, R. A., Nakai, S., Evans, L. & Kunnari, S. (1999). Cross-linguistic evidence for early prosodic learning in babble and first words. In J. J. Ohala, Y. Hasegawa, M. Ohala, D. Granville & A. Bailey (Eds), Proceedings of The XIVth International Congress of Phonetic Sciences. Berkeley: University of California, 1193–1196.