Assessment tools

Tools developed originally for Finnish

Kunnari, S., Tolonen, A-K. & Chiat, S. (2011). Finnish Nonword Repetition Test (FNRT). (The test was developed within COST Action IS0804)

Kunnari, S., Savinainen-Makkonen, T. & Saaristo-Helin, K. (2012). Fonologiatesti: Lasten äänteellisen kehityksen arviointi [Test of Phonology: Assessment of children's phonological skills]. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Tools adapted for Finnish

Bishop, D. V. M. (2015). The Children’s Communication Checklist version 2 (CCC-2), Lasten Kommunikointitaitojen Kysely, toinen painos (Yliherva, A., Loukusa, S., & Väisänen, R, Trans.) Helsinki: Hogrefe Psykologien Kustannus Oy. (Original work published in 2003.)

McLeod, S., Harrison, L. J., & McCormack, J. (2012). Ymmärrettävyys kontekstissa asteikko: suomi [Intelligibility in Context Scale: Finnish]. (S. Kunnari, Trans.). Bathurst, NSW, Australia: Charles Sturt University. Retrieved from http://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics. Published November 2012.

Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Balciuniene, I., Bohnacker, U. & Walters, J. (2012). Part I. MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives. ZAS Papers in Linguistics 56. Berlin: ZAS.

Kunnari, S. & Välimaa, T. (2012). Part II. MAIN: Finnish version (suomi). ZAS Papers in Linguistics 56. Berlin: ZAS. Available at: http://www.zas.gwz-berlin.de/fileadmin/material/ZASPiL_Volltexte/zp56/MAIN_finnish.pdf