Children with cochlear implant, hearing impairment and normal hearing

2019−2022

 • Huttunen, K., Erixon, E., Löfkvist, U., Mäki-Torkko, E. (2019). The impact of permanent early-onset unilateral hearing impairment in children – A systematic review. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 120, 173–183.
 • Tuohimaa, K., Loukusa, S., Löppönen, H., Välimaa, T. & Kunnari, S. (2022). Communication Abilities in Children with Hearing Loss – Views of Parents and Daycare Professionals. Journal of Communication Disorders, 99. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2022.106256
 • Välimaa, T., Kunnari, S., Aarnisalo, A., Dietz, A., Hyvärinen, A., Laitakari, J., Mykkänen, S., Rimmanen, S., Salonen, J., Sivonen, V., Tennilä, T., Tsupari, T., Vikman, S., Virokannas, N., Laukkanen-Nevala, P., Tolonen, A-K., Tuohimaa, K. & Löppönen, H. (2022). Spoken language skills in children with bilateral hearing aids or bilateral cochlear implants at the age of three years. Ear & Hearing, 43(1), 223–233.
 • Välimaa, T., Kunnari, S.M., Laukkanen-Nevala, P., & Ertmer, D.J. (2019). Vocal development in infants and toddlers with bilateral cochlear implants and infants with normal hearing. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 62, 1296–1308. https://doi.org/10.1044/2018_JSLHR-S-18-0260

2015−2018

 • Kanto, L., Laakso, M-L., Huttunen, K. (2015). Differentiation in language and gesture use during early bilingual development of hearing children of deaf parents. Bilingualism: language and cognition, 18, 769–788.
 • Kanto, L., Laakso, M-L. & Huttunen, K. (2015). Use of code-mixing by young hearing children of deaf parents. Bilingualism: language and cognition, 20, 947–964.
 • Välimaa, T., Kunnari, S., Laukkanen-Nevala, P., Lonka E. & the National Clinical Research Team (2017). Early vocabulary development in children with bilateral cochlear implants. International Journal of Language and Communication Disorders, 53, 3–15.
 • Välimaa, T., Laitakari, J., Kunnari, S., Koski, T., Sivonen V., & Löppönen, H. (2017). Lasten kyky tunnistaa puhetta hälyssä. Näkökulmia vuorovaikutukseen.
  Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja, 49, 53–63
  .[Speech perception in noise in children. In Insights into interaction. Publications of the Finnish Association of Speech and Language Research, 49, 53–63].

2010−2014

 • Huttunen, K. & Välimaa, T. (2010). Parents’ views on changes of their child’s communication and linguistic and socio-emotional development after cochlear implantation. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, doi:10.1093/deafed/enq029.
 • Huttunen, K. & Välimaa, T. (2012). Perceptions of parents and speech and language therapists on the effects of paediatric cochlear implantation and habilitation and education following it. International Journal of Language & Communication Disorders, 47(2), 184–196.
 • Kanto, L., Huttunen, K. & Laakso, M-L. (2013). Relationship between the linguistic environments and early bilingual language development of hearing children in  Deaf-parented families. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 18, 242-260. doi:10.1093/deafed/ens071
 • Välimaa, T. & Kunnari, S. (2014). Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kielellinen kehitys. In S. Stolt, R. Takkinen, L. Kääntä & A.-K. Tolonen (eds.), Ajankohtaista lapsen kielestä. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 46, 84–92. [Language development in children with cochlear implants. In Current topics on child language. Publications of the Finnish Association of Speech and Language Research, 46, 84–92.]
 • Välimaa, T., Kunnari, S., & Jokela, H. (2010). Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten morfosyntaktiset taidot: monitapaustutkimus. Puhe ja kieli, 3, 157–169. [Välimaa, T., Kunnari, S., & Jokela, H. (2010). Morphosyntactic skills of three children with a cochlear implant: A multi-case study. Speech and Language, 3, 157–169.]  

2005−2009

 • Huttunen, K. (2008). Development of speech intelligibility and narrative abilities and their interrelationship three and five years after paediatric cochlear implantation. International Journal of Audiology, 47 (Suppl. 2), S38–S46.

2000−2004

 • Huttunen, K. & Sorri, M. (2001). Long-term outcome of early childhood hearing impairments in northern Finland. Scandinavian Audiology , 30 (Suppl. 52), 106–108
 • Huttunen, K. & Sorri, M. (2004). Methodological aspects of assessing speech intelligibility among children with impaired hearing. Acta Otolaryngologica, 124, 490–494
 • Huttunen, K., Sorri, M. & Välimaa T. (2003). Parents’ views of their children’s habilitation after cochlear implantation. In Measuring the immeasurable? Proceedings of a conference on quality of life of deaf children, The Ear Foundation, Nottingham, UK, 17 May 2002 (pp. 8796). Oxford: Hughes Associates.