Pragmatic development and its disorders

2015−

 • Brizio A, Gabbatore I, Tirassa M and Bosco FM (2015). “No more a child, not yet an adult”: studying social cognition in adolescence. Frontiers in Psychology, 6:1011.doi: 10.3389/fpsyg.2015.01011
 • Gagarina, N., Klop, D., Kunnari, S., Tantele, K., Välimaa, T., Balčiūnienė, I., … Walters, J. (2015). Assessment of narrative abilities in bilingual children. In S. Armon-Lotem, J. de Jong, & N. Meir (eds.), Assessing multilingual children:
  disentangling bilingualism from Language Impairment
  . Bristol: Multilingual
  Matters.

2010−2014

 • Loukusa, S. (2012). Pragmatiikan keskeistä käsitteistöä ja lasten pragmaattisten taitojen taustatekijöitä. In Stolt, S., Laakso, M. & Lehtihalmes, M. (Eds.), Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 44, 8–20.
 • Loukusa, S. (2011). Näkökulmia ilmausten ymmärtämistaitojen arviointiin lapsilla. In S. Stolt, M. Lehtihalmes, L.M. Heikkola & S. Kunnari (Eds.), Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 43, 118–126.
 • Loukusa, S., Kunnari, S. & Vedenkannas, U. (2011). Pragmaattisen kehityksen taustatekijöitä. In S. Loukusa & L. Paavola (Eds), Lapset kieltä käyttämässä (pp. 25–42). Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Loukusa, S., Mäkinen, L., Kuusikko-Gauffin, S., Ebeling, H. & Moilanen, I. (in press). Theory of mind and emotion recognition skills in children with specific language impairment, autism spectrum disorders and typical development: group differences and connection to knowledge of grammatical morphology, word-finding abilities and verbal working memory. International Journal of Language and Communication Disorders, 49, 498–507.
 • Moilanen, I., Mattila, M-L., Loukusa, S. & Kielinen, M. (2012). Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Katsaus. [Autism spectrum disorders in children and adolescents. Review.] Duodecim, 128, 1453–1462.
 • Mäkinen, L., Loukusa, S., Laukkanen, P., Leinonen, E. & Kunnari, S. (2014). Narrative abilities of Finnish children with specific language impairment: Examination of linguistic and pragmatic aspects of narration. Clinical Linguistics & Phonetics, 28, 413–427.
 • Mäkinen, L., Loukusa, S., Leinonen, E., Moilanen, I., Ebeling, H. & Kunnari, S. (2014). Characteristics of narrative language in autism spectrum disorder: Evidence from the Finnish. Research in Autism Spectrum Disorders, 8, 987–996.
 • Yliherva, A. (2010) Supporting parents and teachers in managing autism: An example of an evidence-informed model for assessment and intervention. In Roddam, H., & Skeat, J. (Eds), Embedding Evidence-Based Practice in Speech and Language Therapy: International Examples. London: Wiley-Blackwell, 168–173.
 • Kielinen, M. & Yliherva, A. (2010). Social interaction and verbal communication in children. In Kronqvist, E-L., & Hyvönen, P. (eds.) Insights and outlouds: Childhood Research in the North. Oulun yliopisto: Oulu, 63–74.
 • Saarinen, K., Lehtihalmes, M. & Loukusa, S. (2012). Pragmaattisten ymmärtämistehtävien vastausnopeus hyvätasoisilla autismikirjoon kuuluvilla lapsilla. In Stolt, S., Laakso, M. & Lehtihalmes, M. (Eds.), Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 44, 89–99.
 • Väisänen, R., Loukusa, S., Moilanen, I. & Yliherva, A. (2014). Language and pragmatic profile in children with ADHD measured by Children’s Communication Checklist 2nd edition. Logopedics Phoniatrics Vocology, 39, 179–184.

2005−2009

 • Loukusa, S. & Leinonen, E. (2008). Development of comprehension of ironic utterances in 3- to 9-year-old Finnish-speaking children. Psychology of Language and Communication, 12, 55–69.
 • Loukusa, S., Leinonen, E., Jussila, K., Mattila, M.-L., Ryder, N., Ebeling, H. & Moilanen, I. (2007). Answering contextually demanding questions: Pragmatic errors produced by children with Asperger syndrome or high-functioning autism. Journal of Communication Disorders, 40, 357–381.
 • Loukusa, S., Leinonen, E., Kuusikko, S., Jussila, K., Mattila, M.-L., Ryder, N., Ebeling, H. & Moilanen, I. (2007). Use of context in pragmatic language comprehension by children with Asperger syndrome or high-functioning autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 1049–1059.
 • Loukusa, S., Leinonen, E. & Ryder, N. (2007). Development of pragmatic language comprehension in Finnish-speaking children. First Language, 27, 281–298.
 • Loukusa, S. & Moilanen, I. (2009). Pragmatic inference abilities in individuals with Asperger syndrome or high-functioning autism. A review. Research in Autism Spectrum Disorders, 3, 890–904.
 • Loukusa, S., Ryder, N. & Leinonen, E. (2008). Answering questions and explaining answers: A study of Finnish-speaking children. Journal of Psycholinguistic Research, 37, 219–241.
 • Yliherva, A., Loukusa, S., Väisänen, R., Pyper, A. & Moilanen, I. (2009). Development of communication skills in Finnish pre-school children examined by the Children’s Communication Checklist (CCC). Child Language Teaching and Therapy, 25, 2, 235–249.